• Näkymätön kansa – Det usynlige folket

Forestillingsbilder for Kvääniteatteri

Norge har fått et helt nytt teater og Jørn Holm AS fikk det ærefulle oppdraget å ta offisielle forestillingsbilder for deres aller første produksjon; “Näkymätön kansa – Det usynlige folket

I forbindelse med fotograferingen, ble hele stykket spilt i sin helhet med kun regissør og fotograf tilstede. Totalt ble det tatt rundt 4500 bilder, av disse ble det levert ca 150 bilder til teatret. Grunnen til at det ble tatt så mange var for å fange de rette øyeblikkene – ingen av bildene er poserte, men tatt “live”.

Forestillingen hadde urpremiere 17. september, samme dag som selve teateret formelt stiftet av eierene.

Forestillingen fikk strålende anmeldelser i både NRK og Ruijan Kaiku.