• Birtavarre

Video for Kåfjord kvenforening

Jørn Holm AS som har produsert film for Kåfjord kvenforening, bestående av både eget og andres materiale.

I denne videoen får vi høre et utdrag fra et intervju (1973) med Mons Peder Gundersen (1897-1979) fra Birtavarre/Pirttavaara. Gundersen snakker på kvensk og forteller blant annet om stedsnavnet Pirttavaara og noen kvenske gårdsnavn i området.