• Vekst 2021

Promovideo for Vekstkonferanse

Har laget en promovideo for næringskonferansen Vekst 2021, på oppdrag for Halti næringshage.

VEKST 2021 er en næringskonferanse i Nord-Troms som arrangeres av Halti næringshage as, Nordreisa kommune og Sparebank1 Nord-Norge. Konferansen arrangeres på Halti kulturscene, Storslett. Næringskonferansen VEKST skal være en arena hvor næringslivet og utviklingsaktører i Nord-Troms møtes for å bli inspirert, lære, utveksle ideer, finne løsninger sammen og inspirere til nytenking.

Se www.vekstinord.com