• konfirmasjon

Direktesendt konfirmasjon

Jørn Holm AS ble hyret inn til å direktesende høstens to konfirmasjonsgudstjenester i Nordreisa kirke på ganske kort varsel.

Se direktekanalen www.jhlive.no for disse og tidligere offentlige sendinger.

direktesending